Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Prezentacja twórczości artystycznej Seniorów

Przejdź do - Zdjęcie%20przedstawia%20Seniorki%20biorące%20udział%20w%20warsztatach%20z%20rękodzieła%20w%20ramach%20projektu%20

Kino pod chmurką

Sknasen Sierpc w ramach projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Projekt „Centrum Rozwoju Seniora”

Przejdź do -

Piękne prace wykonane przez nasze Seniorki w ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora”

Czytaj więcej o: Projekt „Centrum Rozwoju Seniora”

Projekt

We współpracy :

Stowarzyszenie OSTOJA w Płocku

Prowadzące

Pracownię Rozwoju i Terapii AZYL w Płocku

informuje o trwającej rekrutacji do Projektu - W ramach wspierania realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.

Cel projektu:

Ofiary oraz sprawcy przemocy w związku z alkoholem - stosowanie oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, służących rewalidacji przekonań, postaw i zachowań uważanych za krzywdzące.

Zadania Projektu:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia,
  • Wsparcie specjalistyczne
  • Psychoterapia uzależnień
  • Zajęcia grupowe
  • Warsztaty, Trening Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społecznych, Akademia Rodzica, Konsultacje Psychiatryczne, Konsultacje Psychoterapeutyczne, Psychoterapia Uzależnień, Konsultacje Psychologiczne, Konsultacje Pedagogiczne.

Okres realizacji projektu od 10.06.2020 r. do 15.12.2020 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Słupno, spotkania odbywały się będą w siedzibie GOPS w Słupnie.

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pod numer 24  261 95 54 - Dział Pracy ze Społecznością Lokalną lub stowarzyszenie Ostoja w Płocku tel. 506733869.

 

Realizacja zadania publicznego w obszarze: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Program korekcyjno-edukacyjny „Możesz”

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Czytaj więcej o: Projekt

WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU”

Przejdź do -

WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU” W RAMACH PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE SŁUPNO”

Czytaj więcej o: WARSZTATY pn. „TRENING BUDOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU”

Ogłoszenie

Usługi społeczne w ramach projektu pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
1 Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS)- zobacz
2 Opis przedmiotu zamówienia zobacz
3 Formularz oferty pobierz
4 Wzór umowy pobierz
5 Oświadczenie wykonawcy art. 25a ustawy pobierz
6 Oświadczenie wykonawcy art. 25a ustawy pobierz
7 Oświadczenie wykonawcy art. 24 ustawy pobierz
8 Wykaz usług pobierz
9 Oświadczenie pobierz
10 Wykaz usług kryterium 2 pobierz
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

Przejdź do - Zdjęcie%20przedstawia%20seniorkę%20szyjącą%20pokrycie%20na%20wieszak%20w%20ramach%20projektu%20

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora” wznowiono warsztaty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Czytaj więcej o: Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Zdjęcie%20przedstawia%20uczestników%20projektu%20

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” wkracza w ostatnią fazę, którą jest aktywizacja zawodowa.

Czytaj więcej o: Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

INFORMACJA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, iż od 1 czerwca 2020 roku wznawia realizację zajęć w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”:  

  1. Warsztaty integracyjne (sportowe) w dniach: 1,2,3,4,8 czerwca 2020 roku.
  2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych w dniach: 5,6,12,13,15,16,17 czerwca 2020 roku.
  3. Kursy zawodowe zgodnie z indywidualnym harmonogramem dla każdego uczestnika.

 

Jednocześnie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zapewnia środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo uczestników projektu.

Czytaj więcej o: INFORMACJA!!!