Centrum Aktywizacji Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Usługa wsparcia psychologicznego dla opiekunów osób starszych uczestniczących w projekcie "CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja o wynikach otwartego naboru Partnera

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza geriatrę w ramach projektu "Centrum Aktywności Seniora"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja o unieważnieniu

Dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto pn

"Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza geriatrę w ramach projektu "Centrum Aktywności Seniora"

Informacja o unieważnieniu

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Usługa prowadzenia zajęć Nordic Walking dla uczestników w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Usługa prowadzenia zajęć kulinarnych dla uczestników w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla uczestników w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Informacja o unieważnieniu

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza geriatrę w ramach projektu "Centrum Aktywności Seniora"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Słupnie ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu partnerskiego pn. "Centrum Aktywizacji Seniorów"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększanie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera