Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie SŁUPNO” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

Artykuły

Spotkania z mieszkańcami gminy Słupno.

We wrześniu rozpoczęły się cykliczne spotkania z mieszkańcami gminy Słupno promujące inicjatywę "Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Spotkania z mieszkańcami gminy Słupno.

"Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno"