Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - zakończenie projektu.

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów”  realizowanego  w okresie 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Umowa nr RPMA.09.02.01-14-8101/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych pod postacią wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 24 miesięcy.

Celem wypożyczalni sprzętu jest: wspomaganie osób wymagających specjalistycznego sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie  pod nr tel. 24 261-95-54

Sprzęt rehabilitacyjny

W ramach projektu „Centrum Aktywizacji Seniora”, którego celem jest zaangażowanie seniorów z terenu gminy Słupno do zwiększenia samodzielności i sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej, w budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim powstała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Wypożyczalnia funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie  i swym zakresem obejmuje mieszkańców Gminy Słupno.

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i ograniczeń związanych z podeszłym wiekiem osób poprzez skuteczną rehabilitację właściwie dobranym     i dopasowanym sprzętem rehabilitacyjnym i wspomagającym. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania wypożyczalni oraz dokumentów niezbędnych do użyczania sprzętu znajdują się w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu (pliki do pobrania). Poniżej przedstawiamy sprzęt, który obecnie posiadamy:

 1. Pionizator

To nowoczesne urządzenie rehabilitacyjne stosowane w procesie rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn. Umożliwia przyjęcie pozycji stojącej i samodzielne chodzenie.   Pionizator sprzyja poprawnemu funkcjonowaniu organizmu, poprawia pracę wszystkich układów, ruchliwość stawów oraz uniemożliwia powstawanie odleżyn.

 1. Schodołaz

To inaczej transporter schodowy. Urządzenie pozwala pokonać barierę architektoniczną w postaci schodów. Przeznaczony jest do transportu po schodach osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 1. Koncentrator tlenu

Koncentrator to urządzenie, wykorzystywane do dostarczania pacjentowi ciągłych dawek powietrza ze zwiększoną zawartością tlenu.  Zwiększa to wydolność układu krążeniowo- oddechowego, dotlenia mięsień sercowy.

 1. Balkoniki

Niejednokrotnie przez operacje, urazy czy zwyrodnienia osoby mają ograniczenia w poruszaniu się. Wówczas niezbędne są balkoniki, czyli urządzenia pozwalające na swobodne przemieszczanie się z jednoczesnym odciążeniem niektórych partii ciała.

 1. Wózki inwalidzkie

Pojazd przeznaczony dla osób mających problem z samodzielnym poruszaniem się. Zapewnia samodzielne przemieszczanie się oraz stabilizację ciała. Obecnie posiadamy dwa wózki.

 

 1. Rotory do ćwiczeń

Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń  i usprawniania kończyn dolnych. Wypożyczalnia posiada dwa rotory.

 1. Łóżka rehabilitacyjno - ortopedyczne sterowane pilotem.

To profesjonalne lóżka będące dobrym, wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem  dla chorych i ich opiekunów. Łóżka są elektrycznie sterowane, co pozwala na ułożenie pacjenta w dowolnej pozycji bez wysiłku fizycznego.

 1. Rampa aluminiowa teleskopowa

Rampa przeznaczona jest jako pomoc przy pokonywaniu schodów . Służy jako podjazd na schodach. Ułatwia codzienne funkcjonowanie , umożliwiając pokonywanie niemal każdego progu.

 1. Kule ortopedyczne

Wysokiej jakości kule rehabilitacyjne są pomocne przy chodzeniu dla osób starszy lub po urazach, mających problem z poruszaniem się. Posiadamy trzy komplety kul