Świadczenie rodzicielskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21 sierpnia 2015 roku, poz. 1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 roku nowy rodzaj świadczenia tzw. - świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci,
 • rolnicy, a także
 • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie

Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka
w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego ma przysługiwać:

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 • świadczenia rodzicielskiego lub
 • świadczenia pielęgnacyjnego lub
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
 • zasiłku dla opiekuna będzie przysługiwało jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

 

Wnioski można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie przy ul. Warszawskiej 26a.