Centrum Rozwoju Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

Przejdź do - Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora” wznowiono warsztaty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rekrutacja do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje o trwającej rekrutacji do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Projekt "Centrum Rozwoju Seniora"