Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Artykuły

Indywidualne poradnictwo prawne w ramach Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Uczestnicy Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” mają możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa prawnego, który rozpoczął się w dniu 26 października 2019 r.
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Trening budżetowy w ramach projektu " Kllub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Trening budżetowy w ramach projektu " Kllub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniach 22-26.07.2019 r. oraz 5-9.08.2019 r. w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej  w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. "Trening budżetowy".
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Trening kompetencji życiowych w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Trening kompetencji życiowych w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniach 01.07 - 06.07. 2019 roku w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. Trening kompetencji życiowych.

Czytaj więcej o: Trening kompetencji życiowych w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniu 30 kwietnia 2019 roku zakończyła się I edycja Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej o: Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Zakończenie zajęć dekoratorskich.

Przejdź do - Zakończenie zajęć dekoratorskich.

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyły się ostatnie zajęcia dekoratorskie w ramach projektu „ Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. Celem warsztatów było pobudzenie osób do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdobycie nowych umiejętności.
Zapraszamy do fotorelacji z zajęć.

Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniu 28 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno". Motywem przewodnim warsztatów dekoratorskich były ozdoby świąteczne.
Zapraszamy do fotorelacji.

Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno" odbyły się kolejne warsztaty integracyjno - dekoratorskie z decoupage.
Zapraszamy do fotorelacji z zajęć.

Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniu 9 listopada 2018 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”

Czytaj więcej o: Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn. "Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz osób zależnych uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Słupnie.

Przejdź do - Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Słupnie.

W dniu 22 września 2018 roku w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. Trening kompetencji społecznych.

Czytaj więcej o: Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Słupnie.

Pliki do pobrania