Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn Usługa doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Dokumenty

.

Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Od 1 maja 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jest realizatorem projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej o: Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"