Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Strona główna


Najnowsze aktualności

Projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem"

Przejdź do -

Wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie realizując projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem" włączyli się do półkolonii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.                                        

Czytaj więcej o: Projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem"

Wyprawka 300+ dla uczniów w ramach programu "Dobry Start"

Przejdź do -

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w roku 2018.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

                                                                                                                                            

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Czytaj więcej o: Wyprawka 300+ dla uczniów w ramach programu "Dobry Start"

Projekt "Jestem Europejczyliem - kreatywnym podróżnikiem"

Przejdź do -

W dniu 23 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Płocku została podpisana umowa pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” realizującym Program „Działaj Lokalnie” POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Powiatem Płockim a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie działającym w imieniu Grupy nieformalnej Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

Czytaj więcej o: Projekt "Jestem Europejczyliem - kreatywnym podróżnikiem"

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn Usługa doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Od 1 maja 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jest realizatorem projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej o: Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Spotkanie autorskie z Panem Romanem Czejarkiem

Przejdź do -

W środę 16 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zorganizowały spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem – dziennikarzem, radiowcem, pisarzem, publicystą ale także i konferansjerem.

Czytaj więcej o: Spotkanie autorskie z Panem Romanem Czejarkiem

Spotkanie integracyjne

Przejdź do -

W dniu 21 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie odbyło się kolejne spotkanie integracyjne połączone ze wspólnym gotowaniem realizowane w ramach projektu Centrum Aktywizacji Seniorów. Spotkanie połączone było z pokazem pierwszej pomocy.
Kolejne spotkanie odbędzie się w miesiącu maju.

Czytaj więcej o: Spotkanie integracyjne

Śniadanie Wielkanocne

Przejdź do -

W dniu 22 marca 2018 roku w ramach projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne.

Czytaj więcej o: Śniadanie Wielkanocne

Śniadanie Wielkanocne

Przejdź do -

Wspólne warsztaty dzieci z przedszkola "Niezapominajka" z uczestnikami ŚDS.

Przejdź do -

W dniu 13.03.2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie odwiedziły dzieci z Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie.

 

Czytaj więcej o: Wspólne warsztaty dzieci z przedszkola "Niezapominajka" z uczestnikami ŚDS.