Projekt "Jestem Europejczyliem - kreatywnym podróżnikiem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2018

W dniu 23 maja 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Płocku została podpisana umowa pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” realizującym Program „Działaj Lokalnie” POLSKO - AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Powiatem Płockim a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie działającym w imieniu Grupy nieformalnej Wolontariat działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie.

Celem projektu „Jestem Europejczykiem – kreatywnym podróżnikiem” jest wzajemna integracja połączona z podnoszeniem świadomości dzieci i młodzieży na temat kraju ojczystego oraz dziedzictwa kulturowego Europy a także promocja idei wolontariatu wśród najmłodszych    i ich rodzin. Projekt zakłada cykliczne spotkania dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz wolontariuszy. Dzięki realizacji projektu dzieci poprzez zabawę poznają kulturę i obyczaje krajów europejskich, spędzą wspólnie swój wolny czas. Zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie Integracyjnego spotkania o tematyce Pikniku Europejskiego dla uczestników projektu oraz ich rodzin (rodziców) oraz opublikowanie pamiętnika "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem".

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdą środę (pierwsze zajęcia 7 lipca 2018 roku)   w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Słupnie

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Słupnie, ul. Warszawska 26 a, pok. 16, telefon do kontaktu 24 261 95 54.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie