Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Wycieczka do Kazimierza Dolnego w ramach projektu CAS.

Przejdź do -

W dniu 14.09.2018 roku w ramach projektu Centrum Aktywizacji Seniorów odbyła się wycieczka do Kazimierza Dolnego

Czytaj więcej o: Wycieczka do Kazimierza Dolnego w ramach projektu CAS.

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Wyjazd wolontariuszy do Sopotu.

Przejdź do -

W dniach 31.08.- 02.09.2018 roku Wolontariusze działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie uczestniczyli w wyjeździe do Sopotu

Czytaj więcej o: Wyjazd wolontariuszy do Sopotu.

Zmiana kryterium przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

LIDERZY KOOPERACJI

Przejdź do -

Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna wspólnie z Powiatem Płockim i Gminą Słupno działania w ramach projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn.: „Liderzy kooperacji” jest realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Czytaj więcej o: LIDERZY KOOPERACJI

Spotkanie z cyklu Liderzy Kooperacji

Przejdź do -

Pierwsze spotkanie z cyklu Liderzy Kooperacji odbyło się w dniu: 25.07.2018 r. o godz. 10.00 w Hotelu Zajazd Mazowsze.

 

Celem spotkania była prezentacja wzajemnych oczekiwań w zakresie nawiązania współpracy oraz podpisanie między Członkami G-PZK porozumienia o współpracy. Podczas spotkania uczestnicy omawiali pozytywne doświadczenia w zakresie prowadzonej współpracy. Mówili również o rzeczach, które należałoby ulepszyć, zacieśnić tak, aby lepiej i efektywniej pracować dla mieszkańców Gminy.

W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Słupno, który wskazywał na potrzebę współpracy dla dobra mieszkańców. Podkreślił, że to Gmina ma służyć mieszkańcom a sprawna współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami jest szczególnie istotna.

Czytaj więcej o: Spotkanie z cyklu Liderzy Kooperacji

Spotkanie integracyjne połączone ze wspólnym gotowaniem.

Przejdź do -

Projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem"

Przejdź do -

Projekt dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji "FLZP - Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego. 

Czytaj więcej o: Projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem"

Projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem"

Przejdź do -

Wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie realizując projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem" włączyli się do półkolonii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie.                                        

Czytaj więcej o: Projekt "Jestem Europejczykiem - kreatywnym podróżnikiem"

Wyprawka 300+ dla uczniów w ramach programu "Dobry Start"

Przejdź do -

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w roku 2018.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

                                                                                                                                            

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Czytaj więcej o: Wyprawka 300+ dla uczniów w ramach programu "Dobry Start"