Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powszechny Spis Rolny

Przejdź do -

GRA TERENOWA

Przejdź do -

W dniu 12.09. 2020 roku odbyła się gra terenowa dla młodzieży z Gminy Słupno w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Działania skierowane do młodzieży polegały na promocji zdrowego trybu życia i wzmocnieniu czynników chroniących młodzież przed nałogami.

Humor i dobra zabawa towarzyszyła nam przez cały czas.

 

Czytaj więcej o: GRA TERENOWA

NORDIC WALKING

Przejdź do -

Otwarcie sezonu Nordic Walking z naszymi seniorami w ramach projektu "Centrum Rozwoju Seniora".

Czytaj więcej o: NORDIC WALKING

Krótka podróż do przeszłości

Przejdź do -
W dniach 22-23.08.2020 roku w ramach projektu "Centrum Rozwoju Seniora" Seniorzy z gminy Słupno miło spędzili czas na łonie natury, pośród łąk, pól i zagród, które udało się ocalić od upływu czasu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Zapraszamy do fotorelacji.

 

Czytaj więcej o: Krótka podróż do przeszłości

Metamorfoza Seniorek w ramach projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Przejdź do -

Prezentacja twórczości artystycznej Seniorów

Przejdź do -

Kino pod chmurką

Sknasen Sierpc w ramach projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Projekt „Centrum Rozwoju Seniora”

Przejdź do -

Piękne prace wykonane przez nasze Seniorki w ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora”

Czytaj więcej o: Projekt „Centrum Rozwoju Seniora”

Projekt

We współpracy :

Stowarzyszenie OSTOJA w Płocku

Prowadzące

Pracownię Rozwoju i Terapii AZYL w Płocku

informuje o trwającej rekrutacji do Projektu - W ramach wspierania realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.

Cel projektu:

Ofiary oraz sprawcy przemocy w związku z alkoholem - stosowanie oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, służących rewalidacji przekonań, postaw i zachowań uważanych za krzywdzące.

Zadania Projektu:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia,
  • Wsparcie specjalistyczne
  • Psychoterapia uzależnień
  • Zajęcia grupowe
  • Warsztaty, Trening Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społecznych, Akademia Rodzica, Konsultacje Psychiatryczne, Konsultacje Psychoterapeutyczne, Psychoterapia Uzależnień, Konsultacje Psychologiczne, Konsultacje Pedagogiczne.

Okres realizacji projektu od 10.06.2020 r. do 15.12.2020 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Słupno, spotkania odbywały się będą w siedzibie GOPS w Słupnie.

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pod numer 24  261 95 54 - Dział Pracy ze Społecznością Lokalną lub stowarzyszenie Ostoja w Płocku tel. 506733869.

 

Realizacja zadania publicznego w obszarze: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Program korekcyjno-edukacyjny „Możesz”

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Czytaj więcej o: Projekt