Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

KOMUNIKAT

Przejdź do -

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH (500 +)

Informujemy, iż od 1 lipca 2019r. zmieniają się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodu rodziny ani faktu zasądzenia alimentów. Od 1 lipca prawo do świadczenia będzie ustalane na okres do końca maja 2021r. Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca można składać WYŁĄCZNIE wnioski elektroniczne, wnioski w formie papierowej przyjmowane bedą od 1 sierpnia 2019r. Zgodnie z zapisami ustawy w przypadku wniosków papierowych złożonych w lipcu konieczna będzie odmowa wszczęcia postępowania. Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 lipca należy złożyć wniosek w terminie do 30 września 2019r.

 
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia publicznego w GOPS w Słupnie.

Usługa rehabilitant/fizjoterapeuta dla uczestników projektu "Smartcare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Śniadanie Wielkanocne

Przejdź do -

W dniu 16.04.2019 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie spotkali się na uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym. Z tej okazji życzymy Wesołego Alleluja oraz dużo zdrowia i pogody ducha.

 

Czytaj więcej o: Śniadanie Wielkanocne

Informacja

W dniu 19 kwietnia (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie będzie czynny w godzinach 800-1500

Czytaj więcej o: Informacja

Informacja o wynikach otwartego naboru Partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. z 2018 poz. 1431 z późn. zm).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia publicznego w GOPS w Słupnie.

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul.Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78, zaprasza do składania oferty na realizację zadania pn.:

Świadczenie usług teleopieki dla 10 osób ramach projektu "Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK".

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Przejdź do -

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 1 grudnia 2018 r. w siedzibie Klubu Wolontariatu w Słupnie odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni współpracujący z GOPS w Słupnie Wolontariusze. Podziękowania oraz drobne upominki wręczyła Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Sprzątanie cmentarza w Słupnie przez wolontariuszy.

Przejdź do -

Jak co roku, w dniu 27 października 2018 roku wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie przed świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym włączyli się w porządkowanie cmentarza w Słupnie.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie. Zawsze możemy na Was liczyć.

Czytaj więcej o: Sprzątanie cmentarza w Słupnie przez wolontariuszy.

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn. "Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz osób zależnych uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie