Pracownia Artystyczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Głównym zdaniem pracowni artystycznej  jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników Domu, pobudzanie ich wyobraźni twórczej, podtrzymywanie oraz usprawnianie  zdolności manualnych, koordynacji wzrokowo –ruchowej.  

Z tej formy zajęć terapeutycznych korzysta wymiennie liczna  grupa podopiecznych, choć na stałe       w pracowni pracuje 5-6 osób.  Podejmowane działania są zgodne z założeniami planu pracy pracowni oraz z indywidualnymi planami wspierająco – aktywizującymi   dla poszczególnych uczestników.

 W pracy zadaniowej uczestnicy posługują się różnorodnymi materiałami takimi jak: farby plakatowe, farby akrylowe, farby do szkła, kredki ołówkowe, pastele, bibuła, plastelina, modelina, gips, masa solna a także materiałami naturalnymi jak szyszki, jarzębina czy suszone kwiaty. Wykorzystują różnorodne techniki np. szkicowanie, rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie oraz zdobnictwo.

Zróżnicowanie wykorzystywanych materiałów i technik plastycznych służy lepszemu dostosowaniu zajęć do zainteresowań i możliwości uczestników Domu. Ponadto daje uczestnikom możliwość wyrażenia  przeżyć trudnych do przekazania w słowach,  stwarza szansę odreagowania emocji i napięć. Prace plastyczne charakteryzuje duża różnorodność. W ramach zajęć wykonywane są np. obrazy, stroiki, ozdoby            i kartki świąteczne.

W ramach pracy witrażowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności w zakresie artystycznej obróbki szkła. W tym celu uczą się posługiwać specjalistycznymi narzędziami takimi jak: nóż do szkła, różnego rodzaju obłamywacze, szlifierka, lutownica i inne.

 Wykorzystywane techniki artystyczne polegają na łączeniu elementów z kolorowego szkła, a także komponowaniu go z innymi materiałami plastycznymi. Techniki te umożliwiają tworzenie przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych o różnorodnej tematyce i kolorystyce jak zawieszki czy biżuteria. 

Nadrzędnym celem uczestnictwa w pracowni artystycznej jest  podniesienie poczucia własnej wartości podopiecznych, kształtowanie umiejętność pracy w zespole, wyrabianie odpowiedzialności           za powierzone obowiązki i narzędzia, a także racjonalne i ekonomiczne wykorzystywanie posiadanych materiałów.

Wytwory pracowni zdobią pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy, wzbudzają zainteresowanie i podziw   podczas  organizowanych wystaw w czasie Dni Otwartych Domu.