Pracownia usprawnienia ruchowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowym zadaniem pracowni usprawniania ruchowego jest rehabilitacja fizyczna uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zajęcia obejmują ćwiczenia ogólnokondycyjne oraz indywidualne. W ramach ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji: rower stacjonarny, stepper, masażer, lampę solux, ergometr, lampę antystresową, kozetkę rehabilitacyjną a także boisko, a bliskość lasu pozwala na czynne prowadzenie silwoterapii.

Dzięki prowadzonym zajęciom uczestnicy Domu  mogą rozładować emocje, rozluźnić się, odprężyć od typowych zajęć tematycznych. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestników. Każdy uczestnik zajęć ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu przede wszystkim prawidłowe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Poziom zajęć rehabilitacyjnych dostosowany jest do stanu zdrowia i możliwości osób w nich uczestniczących.