Pracownia stolarsko-rzeźbiarska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W pracowni stolarni i rzeźby  powstają wyroby użyteczności dekoracyjnej jak i prace użyteczności funkcjonalnej. W ramach stolarni uczestnicy biorą czynny udział przy wykonywaniu prac remontowych oraz napraw sprzętu znajdującego się w Środowiskowym Domu Samopomocy i nie tylko. Różnorodność działań pozwala doskonalić warsztat techniczny i twórczy, usprawniać koordynację wzrokowo ruchową. Terapia prowadzona w tej pracowni, to głównie czynności związane z wykonywaniem prac w drewnie, z nabyciem samokontroli tempa pracy, posługiwania się mechanicznymi oraz ręcznymi narzędziami do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych. Wykonywane czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia codziennego.

            Pracownia stolarni i rzeźby wyposażona jest w specjalistyczne narzędzia mechaniczne do obróbki drewna i ze względu na swoją specyfikę skupia głównie mężczyzn, aczkolwiek nie jest to regułą. Pod czujnym okiem instruktora terapii zajęciowej i ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo, uczestnicy zapoznają się z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowego działania oraz pracy z profesjonalnymi narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu. Zapoznają się z podstawami rysunku technicznego. Zajęcia w pracowni  obejmują swym zakresem zarówno zdobywanie wiadomości teoretycznych, jak i nabywanie umiejętności praktycznych potrzebnych przy ręcznej oraz mechanicznej obróbce drewna. Uczestnicy są również zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn. Pracownia stolarni i rzeźby współpracuje z innymi pracowniami wykonując na ich rzecz ramki do obrazów, drobne meble, półki czy też różnego rodzaju naprawy. Rzeźbiarstwo jest to swoista terapia, polega ona na udowodnieniu samemu sobie że pomimo trudności można robić coś co zwyczajowo jest zarezerwowane dla ludzi pełnosprawnych. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w pracowni stolarni i rzeźby pozwalają na rozwój wyobraźni przestrzennej jak i artystycznej, trój wymiarowe spojrzenie na wykonywaną pracę. Zajęcia uczą cierpliwości, opanowania, skupienia. W ramach pracowni powstało wiele ciekawych prac rzeźbiarskich jak i różnych tematycznie form płaskorzeźby.