Samopomoc

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Idea pomocy innym, samopomocy sobie

 

 

Potrzeba powstawania grup samopomocowych jest  bardzo ważnym elementem - szczególnie w środowisku wiejskim. Kiedyś w przeszłości istniały “Koła gospodyń wiejskich”, organizowano Majówki  i świadczono sobie sąsiedzką  pomoc.

Obecnie brakuje takich form spotkań, gdzie ludzie mogliby “zatrzymać się na chwilę”, porozmawiać, podzielić się swoimi problemami, udzielić porady.

Tworzenie grup samopomocowych jest szansą na odbudowanie na nowo więzi międzyludzkich.

Pomaganie innym osobom oraz pomaganie samemu sobie nie jest łatwym zadaniem, wymaga nauki i treningu. Bagaż doświadczeń, umiejętności społecznych nie jest nam dany po to aby utrudniać nam  życie lecz po to aby pomagać innym i sobie.

 

Ważne!!!

Należy uzmysłowić sobie, że grupa to możliwość spotkania, a nie miejsce zachodzących metamorfoz i gwałtownych zmian.

Początki wdrażania idei grup samopomocowych przez Ośrodek nie były łatwe, napotykały na wiele trudności.

Na początku należało rozpocząć od zdiagnozowania potrzeb lokalnej społeczności.

Okazało się, że istnieje nagląca potrzeba zainteresowania się problemami kobiet i seniorów.

Pierwszą grupę utworzono dla kobiet doświadczających przemocy. Jednak brak anonimowości w tak małym środowisku doprowadziła do rozpadu grupy.

Strzałem w dziesiątkę okazała się grupa samopomocowa dla seniorów, która przekształciła się w Klub Seniora działającym przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie.

Dzięki udziałowi w programie “Samopomoc razem przezwyciężymy trudności” utworzyliśmy dwie grupy samopomocowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Co dają grupy samopomocowe?

 

 • możliwość dzielenia się doświadczeniami,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • wsparcie uczestników na wzajem,
 • wymiana informacji między uczestnikami,
 • w grupie możemy więcej...,
 • wiara w siebie,
 • możliwość spotkania się.

   

  Aktualnie powstają grupy samopomocowe dla kobiet chcących uaktywnić się społecznie i zaangażować się w działania prowadzone na rzecz swojej miejscowości.

   

  Jeżeli chcesz?

   

  Chcecie?

  spotkać się w grupie, aby porozmawiać na łączące Cię/Was tematy

  zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji „Klubu Integracji Społecznej w Słupnie”.