Partnerstwo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 24.02.2010 r., w sali obrad Urzędu Gminy w Słupnie zostało zawarte porozumienie w sprawie określenia zasad działania Partnerstwa Lokalnego NASZA 19. Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele sektorów: publicznego, społecznego i biznesu. Intencją sygnatariuszy porozumienia było podjęcie a następnie rozwijanie współpracy międzysektorowej pomiędzy organami samorządu terytorialnego, organizacjami samorządowymi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu Gminy Słupno. Sygnatariusze Partnerstwa w trosce o rozwój Gminy zdeklarowali podejmowanie działań mających na celu:

 1. Budowanie współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i biznesem, mającym na celu zrównoważony rozwój Gminy Słupno,
 2. Łączenie różnych działań oraz dziedzin, w tym zarówno, dużych, kompleksowych projektów, jak i mniejszych, bardziej lokalnych przedsięwzięć,
 3. Wymianę, przepływ informacji i doświadczeń oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości i akceptacji społecznej dla przedsięwzięć Partnerstwa w tym Funduszy Unii Europejskiej poprzez poszczególnych partnerów,
 4. Promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz przedsięwzięć Partnerstwa w tym Funduszy Unii Europejskiej poprzez poszczególnych Partnerów,
 5. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć różnych środowisk społecznych mających na celu zrównoważony rozwój Gminy,
 6. Wspieranie przedsięwzięć inicjowanych przez partnerów, mających na celu wzbogacenie oferty społecznej,
 7. Wspieranie rozwoju istniejących i nowo powstałych formalnych i nieformalnych grup zainteresowań, wspólnot społeczności lokalnej,
 8. Włączenie w działania Partnerstwa grup społecznych - wspólne budowanie aktywnej, zintegrowanej społeczności lokalnej,
 9. Realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnej.

 Sygnatariusze Partnerstwa ustanowili następującą strukturę organizacyjną Partnerstwa: 

 • Grupa Sterująca, zwana Zgromadzeniem Partnerstwa, którą tworzyć będą liderzy, osoby uprawnione do podejmowania najważniejszych decyzji w imieniu instytucji Sygnatariusza Partnerstwa,
 • Zgromadzenie Partnerstwa spotykać się będzie dwa razy do roku, oceniać postępy we wdrażaniu postanowień na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Słupno,
 • Tematyczne Grupy Robocze, w skład których wejdą umocowani przedstawiciele instytucji Sygnatariusza Partnerstwa.