Centrum Aktywizacji Seniorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarza geriatrę w ramach projektu "Centrum Aktywności Seniora"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Słupnie ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu partnerskiego pn. "Centrum Aktywizacji Seniorów"

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększanie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn "Zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla uczestników w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn. "Usługa prowadzenia zajęć usprawniających dla uczestników w ramach projektu "CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn. "Usługa doradztwa w doborze sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla uczestników w ramach projektu "CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORÓW"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78,  zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn. „Usługa zarządzania w ramach projektu „CENTRUM AKTYWIZACJI SENIORA”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Logo

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn. Usługa opieki dziennej uczestników w ramach projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie