Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Aktualności

 

Artykuły

Zbiórka żywności "WOLONTARIAT CODZIENNY"

Wolontariusze podczas zbiórki artykułów spożywczych pn. "WOLONTARIAT CODZIENNY"
 

Gminne Mikołajki w Słupnie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Gminnych Mikołajek, które odbyły się na placu przy Urzędzie Gminy Słupno.

INFORMACJA dotycząca dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie nr 15 /2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Słupnie

z dnia 03 grudnia 2021r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zbiórka żywności "WOLONTARIAT CODZIENNY"

Wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie po raz kolejny organizują zbiórkę żywności p.n. „Wolontariat Codzienny”
Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.
 

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym.

W dniach 12 – 24 listopada 2021 r. będzie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

.Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

  • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
  • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
  • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
  • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Pliki do pobrania


Galeria


  • Powiększ zdjęcie SŁUPIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

    SŁUPIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+