Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Artykuły

Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno" odbyły się kolejne warsztaty integracyjno - dekoratorskie z decoupage.
Zapraszamy do fotorelacji z zajęć.

Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniu 9 listopada 2018 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”

Czytaj więcej o: Warsztaty dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn. "Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz osób zależnych uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Słupnie.

Przejdź do - Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Słupnie.

W dniu 22 września 2018 roku w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. Trening kompetencji społecznych.

Czytaj więcej o: Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Słupnie.

Ogłoszenie

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania: pn Usługa doradztwa zawodowego dla uczestników projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Dokumenty

.

Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Od 1 maja 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie jest realizatorem projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej o: Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Pliki do pobrania