Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

SŁUPIEŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

1 lutego 2021

Program Słupieńska  Karta Dużej Rodziny 3+  jest adresowany do rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Słupno.

Karta uprawnia do korzystania z ulg w opłatach za:

  1. czynsz
  2. wodę
  3. śmieci
  4. żłobek
  5. przedszkole
  6. zajęcia w GOK.

Szczegółowe informacje w sekretariacie GOPS w Słupnie lub pod numerem telefou 24 261 91 78 oraz na stronie: www.gops.slupno.eu