Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Spotkanie Wigilijne

Przejdź do -

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Słupno na spotkanie Wigilijne.

Czytaj więcej o: Spotkanie Wigilijne

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

Zamawiający Gmina Słupno- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie-Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78,  zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie – Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

 

Dostawa fabrycznie nowego sammochodu 7 osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie.

Przejdź do -

Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie działa już 15 lat.

Czytaj więcej o: Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie.

Obchody Święta Niepodległości.

Przejdź do -

Niepodległość cenimy i o niej pamiętamy. Wraz z Wójtem Gminy Słupno, radnymi oraz mieszkańcami świętowaliśmy dziś rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej o: Obchody Święta Niepodległości.

Trening budżetowy w ramach projektu " Kllub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do -

W dniach 22-26.07.2019 r. oraz 5-9.08.2019 r. w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej  w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. "Trening budżetowy".
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej o: Trening budżetowy w ramach projektu " Kllub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Poradnictwo prawnego w ramach Projektu "Klub Integracji Społecznej w Słupnie"

Uczestnicy Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” mają możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa prawnego, który rozpoczął się w dniu 26 października 2019 r.
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Czytaj więcej o: Poradnictwo prawnego w ramach Projektu "Klub Integracji Społecznej w Słupnie"

Jubileusz Środowiskowego Domu Samopomocy

Przejdź do -

Akcja Wolontariuszy

Przejdź do -

W dniu 26.10.2019 r. Wolontariusze z terenu Gminy Słupno uczestniczyli w sprzątaniu cmentarza w Słupnie. Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas.

Czytaj więcej o: Akcja Wolontariuszy

Zproszenie do składania ofert.

Przejdź do -