Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Warsztaty integracyjno - dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do -

W dniach 02 - 06.03.2020 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty integracyjno - dekoratorskie.

Czytaj więcej o: Warsztaty integracyjno - dekoratorskie w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Karnawałowy Bal seniora.

Przejdź do -

W dniu 20 lutego 2020 roku odbył się Bal Karnawałowy w ramach trwałości projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

Czytaj więcej o: Karnawałowy Bal seniora.

Zaproszenie na Karnawałowy Bal Seniora

W ramach trwałości projektu "Centrum Aktywizaji Seniorów" organizowany jest Bal Karnawałowy dla Seniorów na który serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na Karnawałowy Bal Seniora

Zaproszenie do złożenia oferty

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

 

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

pn. „Terapia zajęciowa – serwis kawowy” w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

pn. Usługa opieki dziennej uczestników w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA”

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Rekrutacja do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje o trwającej rekrutacji do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

 

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 50 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 r.ż.  (40 Kobiet, 10 Mężczyzn) zamieszkujących na terenie Gminy Słupno, korzystających ze wsparcia Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do 31.12.2021r.

Zadania Projektu:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia,
  • Wsparcie opiekunów w opiece nad starszymi w ramach Centrum Rozwoju Seniora
  • Zajęcia Nordic Walking
  • Zajęcia usprawniające
  • Terapia zajęciowa
  • Spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem
  • Integracja osób starszych/niesamodzielnych ze środowiskiem lokalnym.

Okres realizacji projektu od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Słupno

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy

do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17,  lub kontakt telefoniczny pod numer 24  261 95 43 - Dział Pracy z Jednostką i Rodziną

 

 

 

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

Zamawiający Gmina Słupno- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie-Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78,  zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu Gminy Słupno w 2020 r.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zakończenie zbiórki publicznej " Wolntariat Codzienny"

Przejdź do -

Dnia 13 grudnia 2019 roku wolontariusze zakończyli zbiórkę żywności.

Czytaj więcej o: Zakończenie zbiórki publicznej " Wolntariat Codzienny"

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Przejdź do -

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

W podziękowaniu za trud

 

 

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza