Zaproszenie do złożenia oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2019

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

Zamawiający Gmina Słupno- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie-Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie, 09-472 Słupno, ul. Warszawska 26a, tel. 24/ 261-91-78,  zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie – Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie.

.

Pliki do pobrania