Trening budżetowy w ramach projektu " Kllub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2019

W dniach 22-26.07.2019 r. oraz 5-9.08.2019 r. w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej  w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. "Trening budżetowy".
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie