LIDERZY KOOPERACJI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018

Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna wspólnie z Powiatem Płockim i Gminą Słupno działania w ramach projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn.: „Liderzy kooperacji” jest realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Mając na uwadze kompetencje Państwa instytucji w zakresie kooperacji, zapraszamy do wspólnego wypracowania, w tym bycia współautorem, innowacyjnego DLA GMIN WIEJSKICH
w całej Polsce MODELU KOOPERACJI.

 

Głównym celem projektu jest właśnie wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej,
a podmiotami innych polityk sektorowych (Policja, Sądownictwo, Oświata, Organizacje Pozarządowe, itp.), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich.

 

Do prac nad Modelem Kooperacji w Powiecie Płockim i Gminie Słupno pragniemy zaprosić szereg instytucji z terenu Powiatu i Gminy, które utworzą wspólnie Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji (G-PZK).

Wspólna praca nad WSPÓŁAUTORSKIM MODELEM KOOPERACJI zawiera wyznaczenie aktywnej i chętnej osoby z Państwa instytucji oraz umożliwienie jej udziału w:

  1. comiesięcznych jednodniowych spotkaniach Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji w m-cach VII-XII.2018,
  2. dwóch jednodniowych szkoleniach z zakresu efektywnej pracy z rodziną oraz zasad współpracy/kooperacji VII-IX.2018,
  3. badaniufocusowym w VII-VII.2018.

Ponadto planujemy również trzydniowe spotkanie wymiany doświadczeń z innymi Gminami woj. mazowieckiego, które również biorą udział w opracowaniu Modelu Kooperacji w woj. mazowieckim.

Udział w projekcie nie jest związany z żadnymi obciążeniami finansowymi ze strony instytucji.

 

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce:

           

http://www.mcps.com.pl/projekty-eu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie