Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KOMUNIKAT

Przejdź do - KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH (500 +)

Informujemy, iż od 1 lipca 2019r. zmieniają się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodu rodziny ani faktu zasądzenia alimentów. Od 1 lipca prawo do świadczenia będzie ustalane na okres do końca maja 2021r. Jednocześnie informujemy, iż od 1 lipca można składać WYŁĄCZNIE wnioski elektroniczne, wnioski w formie papierowej przyjmowane bedą od 1 sierpnia 2019r. Zgodnie z zapisami ustawy w przypadku wniosków papierowych złożonych w lipcu konieczna będzie odmowa wszczęcia postępowania. Aby uzyskać prawo do świadczenia od 1 lipca należy złożyć wniosek w terminie do 30 września 2019r.

 

"ŚWIETUJ Z MAMĄ"

Przejdź do - "ŚWIETUJ Z MAMĄ"

Dziękujemy za wspólna zabawę podczas festynu "ŚWIĘTUJ Z MAMĄ"

zapraszamy na festyn "ŚWIĘTUJ z MAMĄ"

Przejdź do - zapraszamy na festyn "ŚWIĘTUJ z MAMĄ"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniu 30 kwietnia 2019 roku zakończyła się I edycja Projektu „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej o: Zakończenie I edycji Projektu "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Życzenia Wielkanocne

Przejdź do - Życzenia Wielkanocne

Galeria


  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie