Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt

We współpracy :

Stowarzyszenie OSTOJA w Płocku

Prowadzące

Pracownię Rozwoju i Terapii AZYL w Płocku

informuje o trwającej rekrutacji do Projektu - W ramach wspierania realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem.

Cel projektu:

Ofiary oraz sprawcy przemocy w związku z alkoholem - stosowanie oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, służących rewalidacji przekonań, postaw i zachowań uważanych za krzywdzące.

Zadania Projektu:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia,
 • Wsparcie specjalistyczne
 • Psychoterapia uzależnień
 • Zajęcia grupowe
 • Warsztaty, Trening Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społecznych, Akademia Rodzica, Konsultacje Psychiatryczne, Konsultacje Psychoterapeutyczne, Psychoterapia Uzależnień, Konsultacje Psychologiczne, Konsultacje Pedagogiczne.

Okres realizacji projektu od 10.06.2020 r. do 15.12.2020 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Słupno, spotkania odbywały się będą w siedzibie GOPS w Słupnie.

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pod numer 24  261 95 54 - Dział Pracy ze Społecznością Lokalną lub stowarzyszenie Ostoja w Płocku tel. 506733869.

 

Realizacja zadania publicznego w obszarze: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Program korekcyjno-edukacyjny „Możesz”

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Czytaj więcej o: Projekt

Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Projekt „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” wkracza w ostatnią fazę, którą jest aktywizacja zawodowa.

Czytaj więcej o: Projekt "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno"

Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

Przejdź do - Ruszyły zajęcia z pasją dla seniorów.

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Seniora” wznowiono warsztaty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

INFORMACJA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje, iż od 1 czerwca 2020 roku wznawia realizację zajęć w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”:  

 1. Warsztaty integracyjne (sportowe) w dniach: 1,2,3,4,8 czerwca 2020 roku.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych w dniach: 5,6,12,13,15,16,17 czerwca 2020 roku.
 3. Kursy zawodowe zgodnie z indywidualnym harmonogramem dla każdego uczestnika.

 

Jednocześnie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zapewnia środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo uczestników projektu.

Czytaj więcej o: INFORMACJA!!!

Zaproszenie na konsultacje z psychologiem.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie