Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie informuje o trwającej rekrutacji do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Działanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020."

 

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 50 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 r.ż.  (40 Kobiet, 10 Mężczyzn) zamieszkujących na terenie Gminy Słupno, korzystających ze wsparcia Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie do 31.12.2021r.

Zadania Projektu:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i deficytów uczestników projektu oraz dostosowanie odpowiedniego wsparcia,
 • Wsparcie opiekunów w opiece nad starszymi w ramach Centrum Rozwoju Seniora
 • Zajęcia Nordic Walking
 • Zajęcia usprawniające
 • Terapia zajęciowa
 • Spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem
 • Integracja osób starszych/niesamodzielnych ze środowiskiem lokalnym.

Okres realizacji projektu od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu: Gmina Słupno

Osoby spełniające kryteria zainteresowane uczestnictwem zapraszamy

do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Słupnie ul. Warszawska 26a, pokój nr 17,  lub kontakt telefoniczny pod numer 24  261 95 43 - Dział Pracy z Jednostką i Rodziną

 

 

 

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Centrum Rozwoju Seniora"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Centrum Rozwoju Seniora"

Przejdź do - Zapraszamy do udziału w projekcie "Centrum Rozwoju Seniora"

Zakończenie zbiórki publicznej " Wolntariat Codzienny"

Przejdź do - Zakończenie zbiórki publicznej " Wolntariat Codzienny"

Dnia 13 grudnia 2019 roku wolontariusze zakończyli zbiórkę żywności.

Czytaj więcej o: Zakończenie zbiórki publicznej " Wolntariat Codzienny"

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Przejdź do - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

W podziękowaniu za trud

 

 

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Spotkanie Wigilijne

Przejdź do - Spotkanie Wigilijne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Słupno na spotkanie Wigilijne.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie