Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończenie projektu "Centrum Aktywizacji Seniora"

INFORMACJA

Przejdź do - INFORMACJA

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Projekt grantowy "Historia zapisana......na muralu Słupna"

Przejdź do - Projekt grantowy "Historia zapisana......na muralu Słupna"

Trening budżetowy w ramach projektu " Klub Integtracji Społecznej w Gminie Słupno"

Przejdź do - Trening budżetowy w ramach projektu " Klub Integtracji Społecznej w Gminie Słupno"

W dniach 22-26.07.2019 r. oraz 5-9.08.2019 r. w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej  w Gminie Słupno” odbyły się warsztaty p.n. "Trening budżetowy".
Projekt p.n. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Rejs statkiem "Marianna"

Przejdź do - Rejs statkiem "Marianna"

W dniu 26.07. 2019 r. grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie wraz z opiekunami wybrała się na rejs statkiem pasażerskim „Marianna” po zalewie wiślanym. Po mile spędzonym rejsie udaliśmy się na pyszny obiad.

Galeria


  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie