Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Zaproszenie do złożenia oferty

27 listopada 2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w GOPS w Słupnie.

 

Dostawa fabrycznie nowego sammochodu 7 osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.

Pliki do pobrania