Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

Zaproszenie do złożenia oferty

7 czerwca 2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia publicznego w GOPS w Słupnie.

Usługa rehabilitant/fizjoterapeuta dla uczestników projektu "Smartcare- organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"

.

Pliki do pobrania