Wywiad na temat projektu "Centrum Aktywizacji Seniorów"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2017

W dniu 26 października 2017 roku pani Magdalena Szochner – Siemińska dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie udzieliła wywiadu dla Katolickiego Radia Diecezji Płockiej na temat projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.


Zapraszamy do wysłuchania audycji.

https://www.youtube.com/watch?v=ybF-mwA1GpE

Galeria

  • Powiększ zdjęcie