Projekt Centrum Aktywizacji Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 października 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie rozpocznie unijny projekt „Centrum Aktywizacji Seniorów”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie rozpocznie unijny projekt „Centrum Aktywizacji Seniorów”, którego celem jest zaangażowanie seniorów z terenu gminy Słupno dla zwiększenia samodzielności i sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

W ramach Centrum Aktywizacji Seniorów zostaną zorganizowane:

zajęcia Nordic Walking, zajęcia usprawniające (fizjoterapeutyczno – rehabilitacyjne), spotkania grupy wsparcia połączone ze wspólnym gotowaniem, spotkania integracyjne, porady lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii, indywidualne wsparcie psychologiczne.

W budynku świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim powstanie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Budynek świetlicy w Miszewku Strzałkowskim będzie otwarty 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) 5 godzin dziennie.  

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze projektu z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie, ul. Warszawska 26 a, pok. 16, telefon do kontaktu 24 261 91 78.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie