Bezpłatne posiłki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 listopada 2020

W związku z obowiązującymi obostrzeniami i zaleceniami  dotyczącymi przemieszczania się osób starszych (powyżej 60. roku życia oraz niesamodzielnych) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie nawiązał współpracę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Na podstawie zawartego w dniu 19.11. 2020 roku porozumienia 70 osób z terenu Gminy Słupno otrzyma bezpłatnie dwudaniowe posiłki dostarczone bezpośrednio do domu. Dostawa posiłków będzie realizowana również w soboty i niedziele do 20 grudnia 2020 r. 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS tel. 24 261 91 78